Chia sẻ thông tin

  1. Chính sách

– Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hoàng Gia Nguyễn không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để SMART VIET NAM cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).

– Ngoài các trường hợp nêu trên, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hoàng Gia Nguyễn sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hoàng Gia Nguyễn cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

– Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hoàng Gia Nguyễn có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các mục đích sau:

  • Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hoàng Gia Nguyễn có thể dùng Thông Tin Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hoàng Gia Nguyễn tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách Hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách Hàng cung cấp cho chúng tôi sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.
  • Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc khách hàng với SMART VIET NAM: SMART VIET NAM có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các đối tác liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hoàng Gia Nguyễn. Việc chia sẻ này giúp SMART VIET NAM có thể cung cấp cho Khách Hàng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Bạn có thể quan tâm. Trong trường hợp các công ty liên kết của chúng tooi được cấp quyền truy cập Thông Tin Khách Hàng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính Sách này.
  • Trao đổi Thông Tin Khách Hàng các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hoàng Gia Nguyễn: chúng tôi có thể chuyển Thông Tin Khách Hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hoàng Gia Nguyễn cũng có thể trao đổi Thông Tin Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
  • Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của Khách Hàng được chúng tôi sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại Khách Hàng, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của khách hàng với công cụ Google Analytics…) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Khách Hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi khách hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.
  • Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà Schúng tôi có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách này.

 2.Sử dụng Cookie

Hoanggianguyen.com cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của Khách Hàng khi truy cập và sử dụng tính năng của hoanggianguyen.com… nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp hoanggianguyen.com hiểu rõ nhu cầu, sở thích của Khách Hàng để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn

3. Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hoàng Gia Nguyễn

Trụ Sở Chính: 186/16 Trường Chinh, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0904 680 995
Mail: [email protected]